Žádáme naše zákazníky a to zejména ty  z Ruské federace, aby jasně deklarovali, že nesouhlasí  s nesmyslnou válkou, genocidou obyvatelstva, znásilňováním dětí a žen, 

které provádí  ruská armáda na svrchovaném území Ukrajiny. V opačném případě není z naší strany další spolupráce možná. Děkujeme