Zahrady

Návrhy a realizace zahradnických úprav

Návrhy zahrad

Soukromé zahrady rodinných domů významným způsobem ovlivňují životní prostředí, odborně založená zahrada je vizitkou majitele a roste k jeho spokojenosti po celou dobu životnosti zahrady.

Situace zahrady

Při projekci vašich zahrad, vždy  volíme zcela individuální přístup k zákazníkům, s hlavním cílem  vytvořit zahradu šitou na míru všem členům domácnosti. Tímto přístupem vzniká každá zahrada jako originál. Vlastnímu návrhu zahrady a  přípravě situačnímu zobrazení předchází  konzultace se zákazníkem nejraději přímo na jeho zahradě.

Osazovací plán

Osazovací plán řeší rozmístění jednotlivých prvků v zahradě a je zakreslen zpravidla v měřítku 1:50, čímž upřesňuje studii zahradnických úprav a logicky tvoří poslední fázi projektu sadovnických úprav. Nedílnou součástí osazovacího plánu je i lokalizace jednotlivých rostlin a jejich počet na dané ploše. V osazovacím plánu jsou zakresleny jednotlivé rostliny pomocí jednoduchých a přehledných značek. 

3D zobrazení

Projekt  zahrady může být zpracován  k Vaší  spokojenosti a lepší představě o budoucí podobě zahrady  s využitím profesionálních nástrojů a odborného softwaru ve 3D zobrazení včetně  terénní modelace, růstového modelu rostlin, podobě zahrad během různých vegetačních období  apod. 

Realizace zahrad

Naše firma  již od roku 1995 provádí realizace zahradnických úprav včetně  projekce, ochranu a výživu rostlin, stavbu zahradních jezírek a potůčků, realizaci závlahových systémů, dodávky zahradního nářadí a techniky, pokládku travních koberců, realizaci interiérů a aranžování květin, výsadby dřevin zejména domácí, ale i zahraniční produkce  a samozřejmě i následnou komplexní péče o zahradu a poradenství

Zahrady zakládáme  dle Vašich přání a požadavků, které doplňujeme svými odbornými znalostmi a mnohaletými zkušenostmi. Nabízíme veškeré zahradnické práce od dodávky květin pro vaše interiéry až po výsadbu vzrostlých několikametrových stromů, realizaci střešních zahrad, revitalizaci zeleně. Realizovali jsme i zahrady hotelů, sportovní areály, bobovou dráhu, koňský statek  a mnoho dalších objektů. Prováděli jsme též výsadbu a údržbu veřejné zeleně. Naší specialitou jsou návrhy a realizace velkých skalek, trvalkových záhonů, vřesovišť a malých zahrad s použitím zakrslých kultivarů.

Realizace interiérů

Realizace  vašich  interiéru je jedna z  důležitých kapitol zahradnictví, která je sama o sobě velmi variabilní a velmi rádi  je pro vás provádíme. Musíme zde brát ohled na celkový vkus majitele i samotný styl budovy, firmy, úřadu nebo  i na  způsob jejího využití.

Vazba, aranžmá

Součástí našich realizací je i vazba a aranžování květin jak z živých, tak i  suchých a umělých květin . Ve vhodných nádobách je  připravíme podle Vašeho přání do recepcí, vstupních hal, konferenčních místností  i reataurací. V minulosti jsme byli i provozovateli květinového ateliéru, který se zabýval výzdobou hotelu Holiday Inn v Praze 6 -Dejvicích, dnes je přejmenovám na Crown Plazza Hotel a realizovali jsme zde aranžmá do recepce hotelu, salonků i restaurace, samozřejmostí byla i výzdoba  pro konferenční sály a vazba  květiny pro hotelové hosty.

Hydroponie

Hydroponie je v současnosti velmi rozšířený a moderní způsob pěstování okrasných rostlin. Tento způsob pěstování rostlin v živném roztoku bez substrátu  je velmi dekorativní a zároveň čistý, hygienický a  především vhodný do veřejných prostor, bank, hotelů nebo nemocnic, ale i do bytů, firem a škol.

Údržba květin

Údržba interiérových květin i hydroponicky pěstovaných květin a pokojových rostlin spočívá v pravidelné zálivce a  ošetřování nadzemních částí rostlin. Dále samozřejmě ve výživě a hnojení rostlin, případně chemické nebo biologické ochraně proti škůdcům i houbovým a virovým chorobám. Důležité je i jarní přesazování rostlin do větších nádob a redukce nadzemních částí pomocí řezu.

Dodávka dřevin

Našim klientům jsme schopni dodat veškerý dostupný sortiment dřevin, výběr rostlin provádíme s ohledem na nadmořskou výšku zahrady, se zřetelem k nárokům rostlin na stanoviště a jejich specifickým pěstitelským požadavkům. Klienti mají k dispozici v atelieru obrazové katalogy dřevin i veškerou odbornou literaturu a časopisy. Při výběru dřevin je pro zákazníka důležité, aby viděl konkrétní rostliny v dospělém věku. K ukázce požadovaných rostlin ve stáří 30 a více let výborně poslouží například návštěva Dendrologické zahrady v Průhonicích, která se nachází na opačné straně D1, než Průhonický park. Hlavním posláním této zahrady je prezentace domácích i cizokrajných dřevin s ohledem na jejich uplatnění v sadovnícké kompozici. Zahrada má rozlohu 72ha  a je zde vysazeno kolem 5000 druhů, patří mezi mladší botanické zahrady. Velmi zajímavá je expozice živých plotů, která názorně ukazuje použití jednotlivých dřevin pro ploty ve výškách do 1 -3 m i ploty vyšší.

Údržba zahrad

Celkovou údržbu zahrady by měla být schopna provádět sama rodina majitele. V případě zájmu je možno se obrátit přímo na naši firmu sídlící v ateliéru Římská 21, neboť provádíme nejen návrhy a realizace, ale také údržby zahrad. 

Údržba jezírek

V jarním období provádíme největší část práce spočívající v řezu dřevin, trvalek a travin, dále provádíme odsávání organického detritu(sedimentu) na dně nádrže. U příliš expanzivních druhů vodních rostlin odstraňujeme nadbytečné výhony a hnojíme lekníny pomocí tabletovaného hnojiva. Zároveň spouštíme cirkulační systrémy. Posledním krokem je kontrola obvodové hrany jezírka a úprava zásypů, důležitá je kontrola zakrytí folie.

Realizace trávníků

Trávník tvoří zpravidla hlavní část sadovnických úprav. Díky tomu, že se na relativně malé ploše nachází velké množství jednotlivých rostlin, má celá zatravněná plocha úžasně vysokou schopnost odpařovat vodu a tím zvyšovat vlhkost a současně snižovat teplotu, produkovat kyslík i zadržovat prachové částice a tím pozitivně ovlivňovat mikroklima v zahradě i okolí. 

Travní koberce

Kobercové trávníky jsou dnes již běžnou součástí našich realizací zahradních úprav. Nejčastěji používané směsi  jsou hřišťová, zátěžová, zátěžová s příměsí jílku a okrasná  směs do polostínu až stínu, jež snese sucho i zatížení.  Novinkou v našich realizacích pro letošní rok je speciální směs vhodná na střešní zahrady, snášející extrémní sucho a vysoké teploty, jež během zimy mění barvu na slaměnou. Tato směs je monokulturou Zoysia japonica, která má velmi hustý, nízko roztoucí habitus a pomalu rostoucí jablečně zelený silný list.

Květnaté louky

Při zakládání květnatých luk vždy vycházíme z půdních, vlhkostních, klimatických a dalších podmínek včetně nadmořské výšky a mikroklima stanoviště. Škála rostlin, které používáme k založení květnaté louky je velmi široká. Používáme nízké suchomilné bylinky  i vysoké rostliny.

Výsev trávníku

Kvalitu trávníku na zahradách ovlivňuje mnoho faktorů, mezi nejdůležitější patří půdní a klimatické podmínky, kvalita ošetřování trávníku (způsob sečení, vertikutace, sběr pokosené trávy, použití hnojiv, zálivka apod.) a zejména způsob využívání trávníku.  Základní vlastnosti jsou však dány jeho botanickým složením, neboli zastoupením jednostlivých travních druhů a odrůd v travní směsi použité k založení trávníku výsevem.

Realizace závlah

Závlahové systémy umožňují za pomoci řídící jednotky, srážkových a vlhkostních  čidel plně automatizované zavlažování vašich soukromých zahrad. Automatický závlahový systém zajišťuje především úsporné, ekonomické a efektivní zavlažování, které ve svém konečném důsledku šetří náklady.

Návrh zavlažování

Pro přesné zpracování návrhu závlahového systému a přípravu kalkulace potřebujeme znát řadu vstupních údajů. Mezi hlavní údaje bych zařadil situační zobrazení zahrady v měřítku. Dále potřebujeme znát  zdroj vody, mezi nejčastější zdroje vody patří vodovodní řád nebo studna, dále nádrž na dešťovou vodu, která potřebuje časté dopouštění, protože v době kdy je zvýšená potřeba vody pro zálivku jsou dešťové srážky nedostatečné.Důležitým vstupním údajem je i typ půdy v dané lokalitě,nadmořská výška,úhrn ročních srážek, expozice pozemku,mikroklimatické vlastnosti lokality.

Montáž

Pro vlastní realizaci závlahových systémů je třeba zajistit odpovídající stavební připravenost a připravit  prostupy pro potrubí a kabelové vedení jak  z objektu (např. garáže, kde bývá zpravidla umístěna řídící jednotka a zároveň musí být v tomto prostoru i zásuvka pro připojení k elektrickému zdroji ) do prostoru určeného k realizacizávlahy a prostoru kde budou umístěny ventilové šachty osazené ventily, případně prostupy pod zpevněnými plochami.

Servis

Správnou funkci a životnost závlahového systému ovlivňuje zejména servis spočívající ve vypouštění systému na zimní období pomocí stlačeného vzduchu, dále demontáž čidel, případně zavlažovacího počítače s elektroventilem.Samozřejmostí je i jarní spuštění systému,instalace čidel,případně i naprogramování závlahového počítače . Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis, výměna poškozených trysek či jiných částí systému, případně rozšíření systému dle požadavků a možností zákazníka.

Realizace jezírek

Při stavbě vodních prvků na zahradách  nemáme téměř žádná omezení vyjma technických. Přirozeně se nám nabízí široké spektrum využití vodních nádrží.
Malá jezírka zpravidla slouží jako estetický doplněk zahrady a umožňuje zpravidla pěstovat vodní rostliny a vyjímečně i v malé míře ryby.  Umisťujeme do malých zahrad, dvorků a atrií. Jezírko můžeme oživit pohybující se vodou v podobě potůčku, prameniště nebo vodotryskem.

Koupací jezírka

Přírodní koupací  jezírka  jsou hitem dnešní doby. Jsou zajímavá, alternativní,  inovativní i ekologická, nezatěžují zároveň přírodu. Při jejich provozování se nepoužívá chemie, ani se po ukončení koupací sezóny nevypouštějí. Jsou pro své uživatele velmi atraktivní. Koupání v biologicky čištěné vodě je daleko příjemnější než v chemicky ošetřovaných bazénech. Přírodní prostředí s vodními rostlinami a živočichy přispívá k relaxaci a zotavení majitelů.

Zahradní jezírka

Zahradní jezírka jsou důležitým prvkem zahradních úprav. Dobře fungující jezírko musí splňovat určité parametry. Minimální hloubka jezírka by měla být nejméně 90cm, větší část hladiny by něměla být umístěna na přímém slunci. Součástí jezírka by měla být kořenová filtrční zóna, samozřejmostí je mechanický a biologický filtr doplněný UV lampou pro hubení řas. Na 1 m2 vodní hladiny jezírka by mělo být maximálně 30cm délky ryb.

Zahradní prvky

Při  realizaci prvků zahradní architektury  ve   Vašich zahradách, je  naší hlavní  snahou  sjednotit jejich styl   a  použité materiály.  Prvky zahradního mobiliáře  jsou  velmi  důležité  pro  dotváření  ducha  celé  zahradnické  kompozice.  

Kámen v zahradě

Dřevo v zahradě

Beton v zahradě

Nádoby do zahrad

Trvalky v zahradě

Pro Vaši lepší orientaci při výběru trvalek jsme připravili seznam trvalek (níže ke stažení), napsaný v programu Excel 97.  Trvalky jsou řazeny abecedně dle názvu rodů (Latinsky). U každého jednotlivého taxonu naleznete informace o přibližné výšce trvalky, době kvetení v měsících (od, do) a o počtu vysazovaných kusů na m2. Nově byly doplněny barvy květů. U hybridních kultivarů jsou jednotlivé skupiny nadepsány hlavičkou (např. Acaena hybridní-kultivary:) a jednotlivé kultivary pak již pouze názvem rodu a kultivaru (např. Acaena ‘Blue Haze‘). Při výběru druhů dle zadaných kritérií se tedy může stát, že nebude zřejmé, do které skupiny hybridů patří jednotlivý hybridní kultivar (to však lze zjistit zpětným odstraněním výběru dle zadaných kritérií). Barvy květů byly doplněny z Holandského katalogu a zjednodušeny pro výběr filtrem Excelu (např. nachově purpuro-fialová pouze na fialovou).

Barvy jsou uváděny ve zkratkách (b-bílá, č-červená, ž-žlutá, o-oranžová, f-fialová, m-modrá, h-hnědá, …. h-m bude pak hnědě-modrá atd.; pokud se květ vyskytuje ve více barvách jsou barvy odděleny čárkou; pokud se na květu vyskytuje více barev např. oranžový květ s hnědým středem, pak je značen o+h; pokud je květ nevýrazný či nedůležitý není barva vyznačena). V záhlaví dokumentu jsou umístněna odkazová tlačítka jednotlivých písmen abecedy. Při jednoduchým kliknutí na tato tlačítka se aktuální buňkou stane první rodový název s požadovaným písmenem abecedy (např. I – Iberis atd.).

Dětská hřiště

Při našich realizacích dětských hříšť spolupracujeme s firmou Tomovy parky s.r.o.

Na kvalitu  výrobků klademe obrovský důraz a je jednou z našich hlavních priorit .  Nespornou výhodou akátového dřeva je beztřísková struktura dřeva, což vede oproti např.  konstrukcím z měkkého dřeva  minimalizaci možných drobných poranění. Povrchové praskliny jsou pro akátové dřevo charakteristické a nemají žádný vliv na bezpečnost, kvalitu a funkčnost hracích prvků.  Firma Tomovy parky zajišťuje  záruční i pozáruční servis. Bezplatně pro Vás zpracuje studii přesně podle Vašich představ, navrhne herní prvky i celé dětské hřiště. Součástí návrhu je i půdorysné rozmístění prvků a orientační vizualizace. Grafické výstupy jsou tištěné a zároveň i v elektronické podobě. Osobní kontakt zákazníka s  regionálním obchodním zástupcem je samozřejmostí.  Hlavní výrobní surovinou je akátové dřevo, které bylo z důvodu křivosti a nevhodnosti pro dřevařský průmysl dosud prioritně využíváno jako palivo. Přirozená křivost je vlastnost, která je naopak u tohoto materiálu vyzdvihována a umožňuje jeho využití nejen jako zdroje energie. Herní prvky, parky pro seniory a mobiliář jsou ve velké míře umísťovány do otevřených prostor, parků, zahrad,mateřských školek  apod. Proto je naším cílem budovat dětská hřiště a odpočinkové zóny tak, aby nebyl narušen ráz a charakter krajiny, ale aby je výrobky naopak dotvářely a nabízely tak obyvatelům mimo zábavy i příjemné místo k odpočinku.

Poradenství

V oboru zahradnictví se pohybujeme již od roku 1995. Nedílnou součástí našich služeb je i poradenství.  Uvědomujeme si, že realizace a údržba zahrady vyžaduje obsáhlou znalost mnoha souvisejících oborů jako je pedologie (nauka o půdě), ochrana a výživa rostlin, botanika, vodní hospodářství, ovocnictví, sadovnictví, květinářství,  zelinářství, zahradní architektura, meteorologie, ekonomika i znalost zahradní techniky, nářadí, realizace závlahových systémů a  dokonce i stavebnictví. Uvědomujeme si, že zákazník nemá možnost seznámit se podrobně se zákonitostmi a souvislostmi  těchto velmi rozmanitých oborů.

Disponujeme rozsáhlou odbornou knihovnou, která obsahuje celou řadu odborných publikací, naučných slovníků, odborných časopisů i katalogů firem působících v oboru zahradnictví. Zákazník má možnost přímo u nás v atelieru   prolistovat katalogy dřevin a květin, seznámit se s materiály pro realizaci jezírek, závlahových systémů, hydroponií, či zahradním nábytkem a potřebami.